web analytics

    PSİKOTERAPİ

    REEM Nöropsikiyatri’de, alanında uzman psikoterapistler hastaların özgün niteliklerine ve sosyo-ekonomik imkanlarına uygun psikoterapi hizmetleri sunmaktadır. Psikoterapide kullanılan yöntemler bireyin ihtiyaçlarına uygun olarak şekillendirilir. REEM Nöropsikiyatri, etkinliği ve yöntemi bilimsel kanıtlara dayanan psikoterapi uygulamalarını benimsemiştir. Psikoterapi, tanısı konmuş rahatsızlıkların tedavisinde kullanıldığı gibi rahatsızlık sürecinde olmayan bireyin engellerle daha iyi başa çıkması ve daha etkin yaşaması amacıyla daDevamı... →