web analytics
    Ruh ve Beden Sağlığı için Topraktan Uzak Durmayın

    Ruh ve Beden Sağlığı için Topraktan Uzak Durmayın

    Gelişen teknoloji insan hayatını bir yandan kolaylaştırırken bir yanda da bir çok şeyi alıp götürüyor. Özellikle çarpık kentleşmenin ve plansız yapılanmanın olduğu büyük metropollerde tehlike daha da büyük. Yeşil alanlar her geçen gün azalıyor. İnsanlar rantın getirdiği hırs ile dur durak bilmeden yapılanıyor. Eski toprak ve ahşap evlerin yerini betonarme binalar aldı. Artık her tarafımız

    Devamı... →