Aile ve çift danışmanlığı geniş bir hizmet yelpazesini kapsar. Bu bakımdan öncelikle aile kavramını incelememiz yerinde olacaktır. Aile toplumun en küçük sosyal yapısını oluşturmaktadır. Eşler arasında ki muhtelif roller aile sistemini meydana getirir. Meydana gelen bu küçük yapı sosyal, psikolojik, iktisadi ve aileler arası sürekli ilişkilerden meydana gelen toplumsal bir onaylanma şeklidir. Bu alanda hizmet veren Çift ve aile terapistlerinin bireylerin, çiftlerin ve ailelerin duygusal sorunlarını teşhis ve bu sorunlara müdahale etme yetkinliğine sahiptir. Bunun yanı sıra, aile ilişkilerindeki çatışmaların, sorunların ve kaygıların tanımlanması, kaynaklarının bulunması ve somut hedefler belirlenerek çözüm yollarının aranması konuları üzerine uzmanlaşmış kişilerdir.

Tanı :

Aile ve Çift Danışmanlığında; danışan ve danışmanın katılımıyla gerçekleşen görüşmelerde gösterilen tutum ve davranışlar bir sistem dâhilinde değerlendirilir. Bu Süreç belirli yöntemler esas alınarak bir sistem dâhilinde değerlendirilmekte olup kontrollü olarak ilermekte ve süreç içerisinde terapistin/danışmanın etkin bir danışmanlık hizmeti verebilmesi için terapotik ( bireyin kendisini baskı altında ve rahat hissettiği ortam ) destek alan kişilerin bu sürece katkılarıyla mümkündür. Terapist yargılayıcı değerlendirmelerden uzak durur. Danışanlar ise terapistin sağlıklı değerlendirme yapabilmesi için kendisini hazır ve rahat hissettiği ölçüde samimi bilgiler sunması önemlidir.

Tedavi:

Tedavi için konulan tanıya bağlı olarak aile içi problem çözme, evlilik sorunları, çocuk ve kardeş sorunları, anne baba tutumları, eşler arası uyum sorunları, eşler arası kıskançlık sorunlarına çözüm bulmak amacıyla aile danışmanı sistemik metotlara bağlı olarak bazı yöntemler kullanmaktadır.

Yöntem:

Yaşantısal aile terapisi – Virginia Satir
Yapısal aile terapisi- Salvador Minuchin
Stratejik aile terapisi- Jay Haley ve Selvini Palazzo
Sistem dizim yöntemi(Kuşaklar arası aile terapisi)- Bert Hellinger
Kısa süreli çözüm odaklı tedavi –Steve De Shazer gibi kimi yöntemler kullanılır.

Kurumumuzda Aile Danışmanlığı Kapsamında ki Hizmetler

Aile İçi Çatışmalar
Aile ve Çift Danışmanlığı
Ailede Sorun Çözme Stratejisi
Aldatma ve Aldatılma (Sadakatsizlik)
Boşanma Süreci ve Çocuk
Boşanma ve Boşanma Sonrası Psikolojik Destek
Çiftlerde Uzlaşma Problemi
Duygusal İhmal
Evliliğe Hazırlık
Evlilik Öncesi Karar Verme Süreci
Evlilik Öncesi ve Sonrası Çift Danışmanlığı
Evlilikte İletişim Sorunları
İş – Özel Hayat Arasındaki Dengesizlikler
Yeni evlenme dönemi
Yeniden Evlenen Çiftler