Wechsler Zeka Ölçeği (WISC-R)

Wechsler Zeka Ölçeği (WISC-R)

Wechsler Zeka Ölçeği, 6-16 yaş arası çocukların zeka aralığını,güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek amacıyla Türkiye’de ve Dünyada uygulanan geçerliliği güvenilirliği  test edilmiş onaylanmış  populer ve geçerli testtir. WISC-R testi ile çocuğun belirli koşullar altındaki performansı ölçülmektedir.

WISC-R ile çocuğunuzun görsel dikkati,neden sonuç ilişkisi kurma becerisi,işlem hafızası,kısa süreli bellek kullanımı,sözel algılama becerisi,sözel kavramsaalaştırma,uzun/kısa süreli işitsel bellek,sözel alanda soyut düşünme,sözel ifade,sözel alanda mantık yürütme,az sözel ifade gerektiren beceri,çok sözel ifade gerektiren sbeceri,uzun sözel sorular kullanabilme becerisi,kısa sözel sorular kullanabilme becerisi,algısal organizasyon,mekansal algı,bütünsel işlemleme(sağ beyin işlemi),entegre beyin fonksiyonları,kağıt kalem becerileri,görsel planlama becerisi,modele bakarak kopya yapabilme becerisi,görsel sentezleme becerisi,görsel-motor koordinasyon,temel motor aktivite olmadan görsel koordinasyon,görsel soyut uyaranın algılanması,görsel anlamlı uyaranın algısı,psikomotor hız gibi alanlardaki beceri derecesi ölçülür.WISC-R raporu ile çocuğun geliştirilmesi gereken alanlar,güçlü olduğu alanlar,zayıf olduğu alanlar belirlenir.Çocuğun bu alanlardaki becerisinin geliştirilmesi için etkinlik ve öneriler WISC-R raporu ile ebeveynlere sunulur.

Wechsler Zeka Ölçeği Türkiye’de sadece Türk Psikologlar Derneği’nin sertifikasyonunu yaptığı uzmanlarca sertifika numarası belirtilerek uygulanmaktadır.

WISC-R  12 alt testten oluşmaktadır.

1.Genel Bilgi
2.Resim Tamamlama
3.Benzerlikler
4.Resim Düzenleme
5.Aritmetik
6.Küplerle Desen
7.Sözcük Dağarcığı
8.Parça Birleştirme
9.Yargılama
10.Şifre
11.Sayı Dizisi
12.Labirentler

WISC-R, sadece zeka testi olarak değil, klinikte birçok psikolojik problemi tespit edebilmede veya daha iyi anlamada da çok önemli ip uçları vermektedir:

1) Öğrenme güçlüğü
2) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
3) Ders başarısızlığı
4) Algılama ve anlama güçlüğü
5) Okula uyum sorunları
6) İçe kapanıklık
7) Sosyal kaygılar
8) Okul fobisi
9) Özgüven eksikliği
10) İletişim problemleri
11) Sınav kaygısı
12) Alt ıslatma
13) İnatçılık, saldırganlık, karşıt olma-karşıt gelme bozukluğu, dürtü kontrol bozuklukları, evden-okuldan kaçma… gibi bir çok psikolojik sorunların zeka düzeyi ile bağlantılı olup olmadığının tespit edilmesinde  WISC-R Zeka Testi’nden yararlanılmaktadır.

Randevu ve bilgi için;

0212 281 91 91
0216 302 00 02

Yorum Bırakın →

Yorum Bırakın

Cevap iptal